Het kwaliteitssysteem
voor de varkenssector

Home


Welkom

Welkom op de website van IKB Varken! 
 
IKB staat voor Integrale Ketenbeheersing. IKB Varken is ontwikkeld als maatstaaf voor het verantwoord produceren van varkensvlees. Speerpunten zijn kwaliteit, dierenwelzijn en voedselveiligheid.

Producten, die onder het kwaliteitssysteem IKB Varken worden geproduceerd, komen van bedrijven die gecontroleerd worden op ondermeer diergeneesmiddelengebruik, dierwelzijn, huisvesting, diergezondheid, begeleiding door de dierenarts, hygiĆ«ne en administratie. De controle, beoordeling en certificering worden uitgevoerd door onafhankelijke en door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerde organisaties. Iedereen in de productieketen, van veehouder tot slager, kan vrijwillig aan de regeling IKB Varken deelnemen.