Het kwaliteitssysteem
voor de varkenssector

Nieuws


Nieuws

Kwaliteitsregeling diertransport in ontwikkeling

Er is een kwaliteitsregeling voor diertransport in ontwikkeling. Zodra deze regeling geïmplementeerd is zal in IKB Varken opgenomen worden dat transporteurs van varkens erkend moeten zijn volgens deze regeling. Zodra hier meer informatie over beschikbaar is, wordt u per digitale nieuwsbrief op de hoogte gesteld.


Plaagdierbeheersing op het varkensbedrijf

Plaagdieren kunnen aan de bedrading knagen en daarmee het risico op stalbrand vergroten, ook kunnen plaagdieren ziektes verspreiden. Zorg daarom voor effectieve plaagdierbeheersing op uw bedrijf. IKB Varken kent twee opties als het gaat om plaagdierbeheersing. U kunt de plaagdierbeheersing zelf uitvoeren of hiervoor een gecertificeerd bedrijf inhuren. 


Toetsing IKB Varken in de praktijk voor Ketenborging

Binnenkort neemt een auditor van de NVWA contact op met enkele varkenshouders om het kwaliteitssysteem IKB Varken te toetsen in de praktijk. De NVWA doet dit voor ketenborging.nl, een initiatief met als doel voedselveiligheid en -integriteit van Nederlandse voedselketens te versterken.


Bioveiligheid speerpunt tijdens onaangekondigde controles

Jaarlijks wordt een aantal deelnemers onaangekondigd bezocht. Zo wordt nagegaan of deelnemers het hele jaar door werken volgens de kwaliteitsnormen van de Regeling IKB Varken. Met de dreiging van Afrikaanse Varkenspest (AVP) wordt er dit jaar tijdens de onaangekondigde controle extra aandacht besteed aan bioveiligheid. Het werken met speerpunten heeft meerdere voordelen: De onaangekondigde controle kan binnen een uur voltooid zijn De Certificerende Instantie krijgt een goed beeld van de controlepunten De tijd die u hier voor vrij moet maken blijft beperkt


Beperk risico op insleep AVP

De dreiging van Afrikaanse Varkenspest (AVP) neemt onverminderd toe. U kunt het risico op insleep beperken door het goed toepassen van hygi├źne maatregelen. Zorg dat bedrijfsbezoekers op de hoogte zijn van de regels die gelden op uw bedrijf en dat zij deze regels naleven. Denk ook aan een plan noodhuisvesting varkens (voorbeeld) en de mogelijkheid tot douchen (vanaf 1 januari 2023).


 1 - 2 - 3 - 4 - 5