Het kwaliteitssysteem
voor de varkenssector

Nieuws


Nieuws

Tips voor de IKB controle

Wij hebben enkele tips op een rij gezet zodat u als deelnemer goed voorbereid bent op de IKB controle.


Nieuwe aanpak antibioticumgebruik

Vanaf 1 januari 2021 wordt er in plaats van twee maal per jaar één keer per jaar geïnventariseerd welke bedrijven vanwege antibioticagebruik in het actieniveau vallen.  De bedrijven die in het actieniveau vallen ontvangen hierover een bericht aan het begin van het kalenderjaar. Het antibioticumgebruik wordt dan berekend op basis van het voorgaande kalenderjaar. Vervolgens treedt het volgende stappenplan in werking:


Aanscherping biosecurity

Met de altijd aanwezige dreiging van dierziekten zoals AVP is besloten om de biosecurity voorschriften aan te scherpen. Vanaf 1 januari 2023 dient er een douche aanwezig te zijn op het perceel voor externe stalbezoekers.  Vanaf 1 januari 2031 wordt een doorloopdouche verplicht gesteld in de hygiënesluis van alle IKB Varken deelnemers. Varkenshouders kunnen hier op deze manier al rekening mee houden met toekomstige verbouwingen.


Tekstuele wijzigingen en aanscherpingen IKB Varken

Een aantal voorschriften waar verreweg het grootste gedeelte van de IKB Varken deelnemers aan voldoet wordt iets aangescherpt. Dit betekent dat nieuwe deelnemers hier geen waarschuwing meer voor krijgen. Het gaat hierbij om onder andere de plaagdierbeheersing (VH07.01b) en de elektrakeuring (VB10.03). Bij de elektrakeuring wordt tevens toegevoegd dat elke elektra keuring die de verzekeraar accepteert, ook door IKB Varken worden goedgekeurd.


Wijzigingen InfoVarken

Steeds meer deelnemers aan IKB Varken maken gebruik van het InfoVarken portaal. Dit portaal bevat veel informatie voor u als IKB Varken deelnemer en om dit nog beter inzichtelijk te maken is er hard gewerkt aan verbeteringen.Wat is er allemaal gewijzigd? U kunt uw machtigingen eenvoudiger beheren, u bepaald wie u machtigt voor welke informatie.  U kunt uw documenten zoals certificaten, controlerapportages, en beoordelingsbrieven eenvoudiger inzien. Er is een leegstandsverklaring en afleveringsverklaring beschikbaar gemaakt. Binnenkort kunt u via InfoVarken nieuwe deelnemersovereenkomsten digitaal ondertekenen.Om in te loggen vult u bij gebruikersnaam uw UBN nummer in (bestaande uit 7 cijfers, eventueel aangevuld met nullen er voor). Weet u uw wachtwoord niet meer? Met behulp van de knop "wachtwoord vergeten" kunt u deze eenvoudig opvragen. Mocht u vragen of suggesties hebben, dan kunt u deze per mail (info@kiwaverin.nl) of per telefoon (088-9984310) aan ons doorgeven.


 1 - 2 - 3 - 4