Het kwaliteitssysteem
voor de varkenssector

Nieuws


Nieuws

Maandelijks inzicht in uw gezondheidsstatus

Elke maand komt de bedrijfseigen dierenarts langs voor een begeleidingsbezoek. Aan de hand van dit bezoek voert de dierenarts relevante gegevens in via Online Monitoring van de GD. Deze gegevens zijn terug te vinden via VeeOnline. Als veehouder is het mogelijk om trends en risico’s per regio te bekijken. Ook kunt u gezondheidsproblemen op uw bedrijf vergelijken met het gemiddelde niveau, waardoor sterke en zwakke punten op uw bedrijf naar voren komen. Meer informatie kunt u vinden op de website van de GD.


Controlebezoek 6 tot 8 weken voor verlopen certificaat

Elk jaar wordt gecontroleerd of u nog voldoet aan de Regeling IKB Varken. Het kan zijn dat het bezoek eerder ingepland staat dan u had verwacht. De datum op het certificaat blijft gelijk en is na certificatie een jaar geldig. De Certificerende Instantie Kiwa VERIN streeft er naar u ongeveer 6 á 8 weken voor de certificatiedatum te bezoeken. Daarmee is er voldoende tijd om het nieuwe certificaat af te geven voordat het vorige komt te vervallen. 


Tips voor de IKB controle

Wij hebben enkele tips op een rij gezet zodat u als deelnemer goed voorbereid bent op de IKB controle.


Nieuwe aanpak antibioticumgebruik

Vanaf 1 januari 2021 wordt er in plaats van twee maal per jaar één keer per jaar geïnventariseerd welke bedrijven vanwege antibioticagebruik in het actieniveau vallen.  De bedrijven die in het actieniveau vallen ontvangen hierover een bericht aan het begin van het kalenderjaar. Het antibioticumgebruik wordt dan berekend op basis van het voorgaande kalenderjaar. Vervolgens treedt het volgende stappenplan in werking:


Aanscherping biosecurity

Met de altijd aanwezige dreiging van dierziekten zoals AVP is besloten om de biosecurity voorschriften aan te scherpen. Vanaf 1 januari 2023 dient er een douche aanwezig te zijn op het perceel voor externe stalbezoekers.  Vanaf 1 januari 2031 wordt een doorloopdouche verplicht gesteld in de hygiënesluis van alle IKB Varken deelnemers. Varkenshouders kunnen hier op deze manier al rekening mee houden met toekomstige verbouwingen.


 1 - 2 - 3 - 4 - 5