Het kwaliteitssysteem
voor de varkenssector

Nieuws


Nieuws

Beperk risico op insleep

De dreiging van Afrikaanse Varkenspest (AVP) neemt onverminderd toe. U kunt het risico op insleep beperken door het goed toepassen van hygiëne maatregelen. Zorg dat bedrijfsbezoekers op de hoogte zijn van de regels die gelden op uw bedrijf en dat zij deze regels naleven. Markeer bijvoorbeeld de scheiding tussen de schone en niet-schone bedrijfsgedeelten duidelijk en zorg voor een goede reiniging en ontsmetting van veewagens voordat zij het erf leeg verlaten (lijst toegelaten ontsmettingsmiddelen R&O AVP).


Vul de welzijnscheck in vóór 31 december 2020

U bent er al eerder over geïnformeerd en mogelijk heeft u hem al ingevuld; de welzijnscheck. Voor het beste resultaat vult u de welzijnscheck in samen met uw dierenarts en voervertegenwoordiger. Vanaf 1 januari 2021 geldt dat de welzijnscheck op het moment van controle niet ouder mag zijn dan 1 jaar.


IKB Varken en voedselveiligheid

Als varkenshouder en voedselproducent weet u hoe belangrijk het is om hoogwaardige producten te leveren, vrij van ziekteverwekkers en schadelijke stoffen. De kwaliteitsregeling IKB Varken borgt belangrijke items op het gebied van voedselveiligheid. Door deel te nemen aan IKB Varken laat u zien dat u op het gebied van voedselveiligheid aan deze eisen voldoet. Een vroege signalering is enorm belangrijk bij het voorkomen van grootschalige voedselveiligheidsincidenten, wij vragen u daarom incidenten die de voedselveiligheid kunnen schaden altijd te melden bij de bevoegde instanties en uw Certificerende Instantie.


Ketenborging

IKB Varken ontwikkelt zich continu, ook op het gebied van voedselveiligheid, zodat varkenshouders kunnen voldoen aan de verwachtingen van afnemers. Eén van deze ontwikkelingen is dat IKB Varken in het acceptatietraject voor ketenborging.nl zit. Ketenborging is in het leven geroepen door de taskforce Voedselvertrouwen en heeft als doel voedselveiligheid en –integriteit te versterken, en daarmee het consumentenvertrouwen te verbeteren. Om geaccepteerd te worden moet een kwaliteitsregeling aan verschillende eisen voldoen op het gebied van voedselveiligheid en –integriteit.


Jaarlijks uploaden BBP/BGP

Het bedrijfsbehandelplan (BBP) en bedrijfsgezondheidsplan (BGP) worden elk jaar geëvalueerd, waarna de actuele plannen geüpload worden in InfoVarken. Het evalueren van het BBP en BGP gebeurd met behulp van de bedrijfseigen dierenarts en is van belang om onnodig medicijngebruik te beperken en inzzicht te geven in de behandelingen.


 1 - 2 - 3 - 4