Het kwaliteitssysteem
voor de varkenssector

Nieuws


Nieuws

Tekstuele wijzigingen en aanscherpingen IKB Varken

Een aantal voorschriften waar verreweg het grootste gedeelte van de IKB Varken deelnemers aan voldoet wordt iets aangescherpt. Dit betekent dat nieuwe deelnemers hier geen waarschuwing meer voor krijgen. Het gaat hierbij om onder andere de plaagdierbeheersing (VH07.01b) en de elektrakeuring (VB10.03). Bij de elektrakeuring wordt tevens toegevoegd dat elke elektra keuring die de verzekeraar accepteert, ook door IKB Varken worden goedgekeurd.


Wijzigingen InfoVarken

Steeds meer deelnemers aan IKB Varken maken gebruik van het InfoVarken portaal. Dit portaal bevat veel informatie voor u als IKB Varken deelnemer en om dit nog beter inzichtelijk te maken is er hard gewerkt aan verbeteringen.Wat is er allemaal gewijzigd? U kunt uw machtigingen eenvoudiger beheren, u bepaald wie u machtigt voor welke informatie.  U kunt uw documenten zoals certificaten, controlerapportages, en beoordelingsbrieven eenvoudiger inzien. Er is een leegstandsverklaring en afleveringsverklaring beschikbaar gemaakt. Binnenkort kunt u via InfoVarken nieuwe deelnemersovereenkomsten digitaal ondertekenen.Om in te loggen vult u bij gebruikersnaam uw UBN nummer in (bestaande uit 7 cijfers, eventueel aangevuld met nullen er voor). Weet u uw wachtwoord niet meer? Met behulp van de knop "wachtwoord vergeten" kunt u deze eenvoudig opvragen. Mocht u vragen of suggesties hebben, dan kunt u deze per mail (info@kiwaverin.nl) of per telefoon (088-9984310) aan ons doorgeven.


Beperk risico op insleep

De dreiging van Afrikaanse Varkenspest (AVP) neemt onverminderd toe. U kunt het risico op insleep beperken door het goed toepassen van hygiëne maatregelen. Zorg dat bedrijfsbezoekers op de hoogte zijn van de regels die gelden op uw bedrijf en dat zij deze regels naleven. Markeer bijvoorbeeld de scheiding tussen de schone en niet-schone bedrijfsgedeelten duidelijk en zorg voor een goede reiniging en ontsmetting van veewagens voordat zij het erf leeg verlaten (lijst toegelaten ontsmettingsmiddelen R&O AVP).


Vul de welzijnscheck in vóór 31 december 2020

U bent er al eerder over geïnformeerd en mogelijk heeft u hem al ingevuld; de welzijnscheck. Voor het beste resultaat vult u de welzijnscheck in samen met uw dierenarts en voervertegenwoordiger. Vanaf 1 januari 2021 geldt dat de welzijnscheck op het moment van controle niet ouder mag zijn dan 1 jaar.


IKB Varken en voedselveiligheid

Als varkenshouder en voedselproducent weet u hoe belangrijk het is om hoogwaardige producten te leveren, vrij van ziekteverwekkers en schadelijke stoffen. De kwaliteitsregeling IKB Varken borgt belangrijke items op het gebied van voedselveiligheid. Door deel te nemen aan IKB Varken laat u zien dat u op het gebied van voedselveiligheid aan deze eisen voldoet. Een vroege signalering is enorm belangrijk bij het voorkomen van grootschalige voedselveiligheidsincidenten, wij vragen u daarom incidenten die de voedselveiligheid kunnen schaden altijd te melden bij de bevoegde instanties en uw Certificerende Instantie.


 1 - 2 - 3 - 4 - 5