Het kwaliteitssysteem
voor de varkenssector

Beperk risico op insleep

14-10-2020

De dreiging van Afrikaanse Varkenspest (AVP) neemt onverminderd toe. U kunt het risico op insleep beperken door het goed toepassen van hygiƫne maatregelen. Zorg dat bedrijfsbezoekers op de hoogte zijn van de regels die gelden op uw bedrijf en dat zij deze regels naleven. Markeer bijvoorbeeld de scheiding tussen de schone en niet-schone bedrijfsgedeelten duidelijk en zorg voor een goede reiniging en ontsmetting van veewagens voordat zij het erf leeg verlaten (lijst toegelaten ontsmettingsmiddelen R&O AVP).