Het kwaliteitssysteem
voor de varkenssector

NVV is toegetreden tot het CCvD IKB Varken

5-1-2015
Het Centraal College van Deskundigen IKB Varken (CCvD) is belast met het beheer en toezicht op de regeling IKB Varken.
Recentelijk is een vertegenwoordiger van de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) toegetreden tot het CCvD. De volgende organisaties hebben al zitting in het CCvD IKB Varken: varkenshouders (LTO Nederland), retail (CBL), slagers (KNS), slachterijen en vleesverwerkers (COV), handel en transport (Vee & Logistiek Nederland), veevoeder (GMP+), dierenartsen (KNMvD), Dierenbescherming en de vleeswarenindustrie (VNV). Door het toetreden van de NVV heeft IKB Varken een nog groter draagvlak gekregen in de varkenssector.