Het kwaliteitssysteem
voor de varkenssector

Wijzigingen InfoVarken

14-10-2020

Steeds meer deelnemers aan IKB Varken maken gebruik van het InfoVarken portaal. Dit portaal bevat veel informatie voor u als IKB Varken deelnemer en om dit nog beter inzichtelijk te maken is er hard gewerkt aan verbeteringen.
Wat is er allemaal gewijzigd?
  • U kunt uw machtigingen eenvoudiger beheren, u bepaald wie u machtigt voor welke informatie. 
  • U kunt uw documenten zoals certificaten, controlerapportages, en beoordelingsbrieven eenvoudiger inzien.
  • Er is een leegstandsverklaring en afleveringsverklaring beschikbaar gemaakt.
  • Binnenkort kunt u via InfoVarken nieuwe deelnemersovereenkomsten digitaal ondertekenen.
Om in te loggen vult u bij gebruikersnaam uw UBN nummer in (bestaande uit 7 cijfers, eventueel aangevuld met nullen er voor). Weet u uw wachtwoord niet meer? Met behulp van de knop "wachtwoord vergeten" kunt u deze eenvoudig opvragen.

Mocht u vragen of suggesties hebben, dan kunt u deze per mail (info@kiwaverin.nl) of per telefoon (088-9984310) aan ons doorgeven.