Het kwaliteitssysteem
voor de varkenssector

Nieuws


Nieuws

Tips voor een veilige werkomgeving

Heeft u recent over de veiligheidsrisico's op uw bedrijf nagedacht? De veehouderij is een sector waar risicovol werk voorkomt. Denk hierbij aan omgang met dieren, werken met mestgassen en ontsmettingsmiddelen. Het is goed om stil te staan bij de risio's op uw bedrijf. Vaak kunnen maatregelen genomen worden om het werk veiliger te maken.


Welzijnscheck vernieuwd

Elk jaar wordt de welzijnscheck ingevuld. De welzijnscheck is een risicobeoordeling die handvatten geeft om het algemene bedrijfsresultaat te verbeteren met aandacht voor dierenwelzijn en diergezondheid. Op basis van opmerkingen en suggesties van varkenshouders en erfbetreders is de welzijnscheck vernieuwd. Meer informatie over welzijnscheck 2.0 (POV)


Wijzigingen IKB Varken Varkenshouders per 1 juli 2021

Er vinden enkele wijzigingen plaats in de IKB Varken voorschriften voor varkenshouders. In deze nieuwsbrief worden de belangrijkste wijzigingen benoemd. De nieuwste versies van de voorschriftendocumenten kunt u terugvinden op deze pagina. 


Wijzigingen IKB Varken verwerkende schakels per 1 juli 2021

Er vinden enkele wijzigingen plaats in de IKB Varken voorschriften. In deze nieuwsbrief worden de belangrijkste wijzigingen benoemd. De nieuwste versies van de voorschriftendocumenten kunt u terugvinden op deze pagina. 


Controle over uw gegevens

Er worden veel gegevens verzameld t.b.v. de uitvoering van IKB varken. Via InfoVarken kunnen varkenshouders zelf partijen (dierenartsen, handelaren, slachterijen, etc.) machtigen de daar opgeslagen gegevens in te zien. Daarmee is transparant wie inzicht heeft in die data en hoe deze gegevens gebruikt worden. Deze machtigingen kunnen op elk moment door de varkenshouder aangezet, gewijzigd of uitgezet worden.  


 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7