Het kwaliteitssysteem
voor de varkenssector

Nieuws


Nieuws

IKB Varken geaccepteerd door Ketenborging

Het kwaliteitssysteem IKB Varken is geaccepteerd voor Ketenborging.nl, iets waar we trots op mogen zijn. Acceptatie door Ketenborging biedt deelnemers van IKB Varken en afnemers extra garanties over de kwaliteit van het systeem, met name op het gebied van voedselveiligheid en –integriteit. Meer informatie over Ketenborging en de criteria kunt u vinden op www.ketenborging.nl. 


Tips voor een veilige werkomgeving

Heeft u recent over de veiligheidsrisico's op uw bedrijf nagedacht? De veehouderij is een sector waar risicovol werk voorkomt. Denk hierbij aan omgang met dieren, werken met mestgassen en ontsmettingsmiddelen. Het is goed om stil te staan bij de risio's op uw bedrijf. Vaak kunnen maatregelen genomen worden om het werk veiliger te maken.


Welzijnscheck vernieuwd

Elk jaar wordt de welzijnscheck ingevuld. De welzijnscheck is een risicobeoordeling die handvatten geeft om het algemene bedrijfsresultaat te verbeteren met aandacht voor dierenwelzijn en diergezondheid. Op basis van opmerkingen en suggesties van varkenshouders en erfbetreders is de welzijnscheck vernieuwd. Meer informatie over welzijnscheck 2.0 (POV)


Joint data

De afgelopen jaren heeft een collectief van agribedrijven en brancheorganisaties gewerkt aan het onafhankelijk dataplatform JoinData. JoinData geeft u de mogelijkheid om al uw machtigingen op één centrale plaats te kunnen beheren. Door het koppelen van alle machtigingen in één overzicht weet u exact aan wie u welke data beschikbaar stelt.  


Inzet cascade diergeneesmiddelen

U, als voedselproducent, wilt voorkomen dat producten geleverd worden die resistentie in de hand werken. Mede daarom is de positieve lijst IKB opgesteld. 


 1 - 2 - 3 - 4 - 5