Het kwaliteitssysteem
voor de varkenssector

Bioveiligheid speerpunt tijdens onaangekondigde controles

18-3-2021

Jaarlijks wordt een aantal deelnemers onaangekondigd bezocht. Zo wordt nagegaan of deelnemers het hele jaar door werken volgens de kwaliteitsnormen van de Regeling IKB Varken. Met de dreiging van Afrikaanse Varkenspest (AVP) wordt er dit jaar tijdens de onaangekondigde controle extra aandacht besteed aan bioveiligheid. Het werken met speerpunten heeft meerdere voordelen:
  • De onaangekondigde controle kan binnen een uur voltooid zijn
  • De Certificerende Instantie krijgt een goed beeld van de controlepunten
  • De tijd die u hier voor vrij moet maken blijft beperkt