Het kwaliteitssysteem
voor de varkenssector

IKB Varken en voedselveiligheid

14-10-2020

Als varkenshouder en voedselproducent weet u hoe belangrijk het is om hoogwaardige producten te leveren, vrij van ziekteverwekkers en schadelijke stoffen. De kwaliteitsregeling IKB Varken borgt belangrijke items op het gebied van voedselveiligheid. Door deel te nemen aan IKB Varken laat u zien dat u op het gebied van voedselveiligheid aan deze eisen voldoet. Een vroege signalering is enorm belangrijk bij het voorkomen van grootschalige voedselveiligheidsincidenten, wij vragen u daarom incidenten die de voedselveiligheid kunnen schaden altijd te melden bij de bevoegde instanties en uw Certificerende Instantie.

Risico’s voor de voedselveiligheid in de varkenssector komen met name voort uit de inkomende stromen. Door eisen te stellen aan geleverde producten en diensten voor IKB deelnemers worden deze stromen geborgd. Zo worden eisen gesteld aan voerleveranciers (GMP+), wordt er een 1-op-1 relatie aangegaan met een Geborgde Varkensdierenarts, worden alleen antibiotica gebruikt die op de positieve lijst staan, en worden alleen ontsmettings- en desinfectiemiddelen gebruikt die zijn toegestaan.