Het kwaliteitssysteem
voor de varkenssector

Ketenborging

14-10-2020

IKB Varken ontwikkelt zich continu, ook op het gebied van voedselveiligheid, zodat varkenshouders kunnen voldoen aan de verwachtingen van afnemers. Eén van deze ontwikkelingen is dat IKB Varken in het acceptatietraject voor ketenborging.nl zit. Ketenborging is in het leven geroepen door de taskforce Voedselvertrouwen en heeft als doel voedselveiligheid en –integriteit te versterken, en daarmee het consumentenvertrouwen te verbeteren. Om geaccepteerd te worden moet een kwaliteitsregeling aan verschillende eisen voldoen op het gebied van voedselveiligheid en –integriteit.

Hieronder staat beschreven welke stappen moeten worden doorlopen om geaccepteerd te worden op ketenborging.nl en waar de kwaliteitsregeling IKB Varken zich momenteel bevind.  

De verschillende stappen van acceptatie door ketenborging.nl:  


Stap 1: In behandeling nemen

In deze eerste stap wordt aan de hand van een zelfbeoordeling door IKB Varken gekeken of de kwaliteitsregeling voldoende basis biedt voor acceptatie. Hierbij wordt specifiek gekeken of er voldoende aandacht is in de regeling voor voedselveiligheid en –integriteit.  

Stap 2: Toetsen

Door middel van een bureaustudie door de NVWA, wordt gekeken naar de opzet, bestaan en werking van de kwaliteitsregeling. Op basis van deze studie worden aanbevelingen gedaan om de regeling verder te ontwikkelen.

Stap 3: Integreren aanbevelingen

De kwaliteitsregeling IKB Varken zit momenteel in stap 3 van het proces. Er zijn enkele aanbevelingen gedaan door de NVWA om de regeling nog sterker te maken op het gebied van voedselveiligheid en –integriteit. Deze aanbevelingen worden momenteel uitgewerkt en na goedkeuring door het CCvD geïmplementeerd in de regeling.

Stap 4: Toetsen in praktijk

In deze stap wordt een deel van de deelnemers aan de kwaliteitsregeling (steekproef)  benaderd om inzicht te geven over de werking van de regeling in de praktijk. Wij willen u vragen mee te werken aan dit onderzoek dat uitgevoerd wordt door de NVWA. Hierbij wordt alleen gekeken naar de werking van de kwaliteitsregeling en niet naar het bedrijf. Zodra duidelijk wordt wanneer dit onderzoek plaatsvind, ontvangt u van ons bericht.

Stap 5: Acceptatie en toevoeging op ketenborging.nl  

Zodra alle stappen zijn afgerond wordt de kwaliteitsregeling opgenomen als geaccepteerd op ketenborging.nl.