Het kwaliteitssysteem
voor de varkenssector

Maandelijks inzicht in uw gezondheidsstatus

18-3-2021

Elke maand komt de bedrijfseigen dierenarts langs voor een begeleidingsbezoek. Aan de hand van dit bezoek voert de dierenarts relevante gegevens in via Online Monitoring van de GD. Deze gegevens zijn terug te vinden via VeeOnline. Als veehouder is het mogelijk om trends en risico’s per regio te bekijken. Ook kunt u gezondheidsproblemen op uw bedrijf vergelijken met het gemiddelde niveau, waardoor sterke en zwakke punten op uw bedrijf naar voren komen. Meer informatie kunt u vinden op de website van de GD.