Het kwaliteitssysteem
voor de varkenssector

Nieuwe aanpak antibioticumgebruik

9-12-2020

Vanaf 1 januari 2021 wordt er in plaats van twee maal per jaar één keer per jaar geïnventariseerd welke bedrijven vanwege antibioticagebruik in het actieniveau vallen.  De bedrijven die in het actieniveau vallen ontvangen hierover een bericht aan het begin van het kalenderjaar. Het antibioticumgebruik wordt dan berekend op basis van het voorgaande kalenderjaar. Vervolgens treedt het volgende stappenplan in werking:

  1. 1 Jaar actieniveau: de varkenshouder maakt met de bedrijfseigen dierenarts een aanvullend BGP.
  2. 2 Jaar actieniveau: de varkenshouder stelt een adviesteam samen; dit team bestaat tenminste uit een varkensdierenarts en een externe bedrijfsadviseur, bij voorkeur de voeradviseur. Het team komt drie keer in één jaar bij elkaar en rapporteert hierover.
  3. 3 Jaar actieniveau: de varkenshouder stelt een expertteam samen; dit team bestaat naast de deelnemers van het adviesteam uit een onafhankelijke procesbegeleider. Het team komt drie keer in één jaar bij elkaar en rapporteert hierover.
  4. 4 Jaar actieniveau: voor bedrijven die 4 jaar of langer in het rode gebied zitten, zal maatwerk per bedrijf geleverd worden, waarbij uiteindelijk schorsing van IKB tot de mogelijkheden behoort.
Vóór 1 april dient het aanvullend BGP of het eerste verslag van het advies-/expertteam gereed te zijn. Het advies- en expertteam gaan samen met de varkenshouder aan de slag om het antibioticumgebruik naar het groene gebied te krijgen. Klik hier voor meer informatie.
 
Per 1 januari 2021 wordt begonnen met de eerste twee stappen van het bovenbeschreven plan. Bedrijven die op dat moment twee jaar achter elkaar rood zijn (2019 en 2020), stellen dus een adviesteam samen. Vanaf 1 januari 2022 wordt stap 3 ook uitgevoerd en moeten bedrijven die drie jaar achter elkaar rood zijn (2019, 2020 en 2021) een expertteam samenstellen.