Het kwaliteitssysteem
voor de varkenssector

Tekstuele wijzigingen en aanscherpingen IKB Varken

9-12-2020

Een aantal voorschriften waar verreweg het grootste gedeelte van de IKB Varken deelnemers aan voldoet wordt iets aangescherpt. Dit betekent dat nieuwe deelnemers hier geen waarschuwing meer voor krijgen. Het gaat hierbij om onder andere de plaagdierbeheersing (VH07.01b) en de elektrakeuring (VB10.03). Bij de elektrakeuring wordt tevens toegevoegd dat elke elektra keuring die de verzekeraar accepteert, ook door IKB Varken worden goedgekeurd.

Bekijk meer over de nieuwe aanpak antibioticumgebruik.
Bekijk meer over het aanscherpen van de biosecurity.