Het kwaliteitssysteem
voor de varkenssector

Toetsing IKB Varken in de praktijk voor Ketenborging

18-3-2021

Binnenkort neemt een auditor van de NVWA contact op met enkele varkenshouders om het kwaliteitssysteem IKB Varken te toetsen in de praktijk. De NVWA doet dit voor ketenborging.nl, een initiatief met als doel voedselveiligheid en -integriteit van Nederlandse voedselketens te versterken.

Erkenning van IKB Varken door Ketenborging biedt deelnemers en afnemers extra garanties over de kwaliteit van het systeem. De NVWA zal telefonisch contact opnemen om te vragen of u deel wilt nemen aan een interview. De vragen zijn gericht op het functioneren van IKB Varken en haar Certificerende Instanties. Het is hierbij handig om de twee meest recente rapportages van Kiwa VERIN bij de hand te hebben. Het zal niet nodig zijn om de stallen te betreden. Het bezoek is dus geen inspectie van het bedrijf, maar onderdeel van een onderzoek naar de werking van IKB Varken in de praktijk. Door de auditor zal voorafgaand aan het bezoek telefonisch een afspraak worden gemaakt om een datum te plannen en de rapporten op te vragen. Daarnaast zal uiteraard besproken worden of het bezoek m.b.t. de geldende Corona richtlijnen veilig kan plaatsvinden. Wij hopen dat u mee wilt werken aan dit interview.