Het kwaliteitssysteem
voor de varkenssector

Wijzigingen IKB Varken Slachterijen per 1 februari 2022

30-12-2021

Vanaf 1 februari 2022 vindt een wijziging plaats in de voorschriften IKB Varken. Ook in de Algemene Voorwaarden, Certificatiecriteria en Erkenningsvoorwaarden zullen enkele wijzigingen plaatsvinden. Neem de wijzigingen goed door, deze kunnen namelijk invloed hebben op uw bedrijfsvoering.
 Om het transport van IKB dieren te borgen zal stapsgewijs de Erkenningsregeling Diertransport (QLT) ingevoerd worden. Vanaf 1 januari 2022 moeten slachtdieren binnen Nederland vervoerd worden door een erkende transporteur. Dit moet bij iedere levering van IKB dieren gecontroleerd worden. De werkwijze is vastgelegd in een procedure. Vanaf 1 juli 2023 moeten ook internationale IKB transporten hieraan voldoen. Erkende transporteurs kunnen hier gevonden worden. Voorschrift 7.2.

De nieuwste versies van alle documenten komen beschikbaar op de website. Als u vragen heeft over de aankomende wijzigingen dan kunt u contact opnemen met info@kiwaverin.nl