Het kwaliteitssysteem
voor de varkenssector

Zet een QLT erkende transporteur in

17-12-2021

Als varkenshouder houdt u zich aan verschillende regels op het gebied van onder andere hygiëne en dierenwelzijn. Ook aan partijen die producten en diensten leveren op uw bedrijf worden eisen gesteld, zoals GMP+ certificering voor diervoeder en de één-op-één relatie met een Geborgde Varkensdierenarts. Om te zorgen dat de dieren tijdens vervoer ook onder goede omstandigheden gehouden worden is door de branche organisatie Vee&Logistiek Nederland de erkenningsregeling voor diertransport, Quality Livestock Transport (QLT), in het leven geroepen. 

Vanaf 1 januari 2022 moeten dieren die naar een Nederlandse slachterij getransporteerd worden, vervoerd worden door een QLT erkende transporteur. Het gaat hierbij om slachtbiggen, slachtzeugen en slachtvarkens. Ook bij slachterijen wordt erop toegezien dat vervoer via een erkende transporteur verloopt. 

U kunt de naam van uw transporteur opzoeken in de QLT-database om na te gaan of zij al (voorlopig) erkend zijn. Bent u benieuwd naar de voorschriften waaraan erkende transporteurs zich moeten houden? Dan kunt u hier klikken voor meer informatie over QLT.