Het kwaliteitssysteem
voor de varkenssector

Bloedmonstername en analyses

Er zijn binnen IKB Varken een aantal bloedtap- of monitoringsverplichtingen opgenomen in de voorschriften voor varkenshouders. Hiermee wordt de status van de betreffende dierziektes, Ziekte van Aujeszky (ZvA), Klassieke Varkenspest (KVP) en Salmonella, op het varkenshouderijbedrijf gemonitord.

Via www.infovarken.nl worden de uitslagen van de analyses getoond. Zo kunnen IKB Varken deelnemers, met eigen inloggevens, bewaken of er aan de monitoringsverplichting is voldaan en wat de resultaten zijn van de analyses.

Hieronder zijn kort de monitoringsverplichtingen die gelden binnen IKB Varken weergegeven: 
 
Bedrijfstype Periode Bloedtappen Aantal monsters Analyses
A-, C- en E-bedrijven Elke maand Op het bedrijf.
Indien er varkens in de toevoegstal zijn, deze varkens tappen, anders verdeeld over het bedrijf.
12 ZvA,
KVP
 
 
  Elk trimester, waarin 31 of meer vleesvarkens (incl. uitgeselecteerde fokgelten) zijn afgevoerd naar de slacht. Bedrijf/slachtlijn 12 Salmonella
B-, D- en F-bedrijven Elk trimester Bedrijf/slachtlijn 3 ZvA
  Elk trimester, waarin 31 of meer vleesvarkens (incl. uitgeselecteerde fokgelten) zijn afgevoerd naar de slacht. Bedrijf/ slachtlijn 12 Salmonella
 

Trimesters:  zijn van 1 januari t/m 30 april, 1 mei t/m 31 augustus en 1 september t/m 31 december.

Leegstandsverklaring: varkenshouderijbedrijven die gedurende een volledig trimester geen varkens hebben (of voor Salmonella: bals er in een trimester minder dan 31 varkens worden afgevoerd naar de slacht), moeten dit melden bij de CI zodat geregistreerd wordt dat het bedrijf voor het betreffende trimester geen bloedtapverplichting heeft.

KVP en ZvA monitoring: Deze monitoring  is wettelijk verplicht. Naast de CI, houdt ook de overheid hier toezicht op.

Salmonella monitoring: Salmonella monitoring wordt door sommige afnemers van varkens verplicht gesteld. Salmonella monitoring is geen wettelijke verplichting. 

SVD monitoring: Binnen IKB Varken zijn varkenshouders niet verplicht tot het monitoren op SVD. Voorheen was er een verplichting van het Productschap Vee en Vlees voor varkenshouder om te monitoren op SVD. Deze verplichting is per 1 januari 2014 vervallen.