Het kwaliteitssysteem
voor de varkenssector

Certificatiecriteria IKB Varken

De certificatiecriteria vormen het uitgangsdocument voor de certificerende instantie. De certificerende instantie zal conform dit document de controle beoordelen en al dan niet tot certificatie over gaan.

Bekijk de huidige versie van de Certificatiecriteria, geldig vanaf 01-01-2021.

Bekijk alvast de nieuwe versie van de Certificatiecriteria, geldig vanaf 01-02-2022.