Het kwaliteitssysteem
voor de varkenssector

Erkenningsvoorwaarden Certificerende Instanties

In de erkenningsvoorwaarden voor Certificerende Instanties wordt beschreven aan welke eisen een Certificerende Instantie moet voldoen en hoe zij zich kunnen aanmelden als Certificerende Instantie voor IKB Varken.

Klik hier om de erkenningsvoorwaarden voor een Certificerende Instantie te bekijken.